Zorgen bij inwoners Doorn over ‘slimme’ straatlantaarns

1285
slimme verlichting

De aanbesteding ‘Openbare straatverlichting en kabelnet’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vraagt om uitstel. Dat zegt een groep inwoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug. De groep, genaamd ‘Stralen doen we liever zelf’, wijst op mogelijk grote risico’s voor de volksgezondheid en privacy.

In hun brief aan het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad stellen zij verontrust te zijn over deze aanbesteding. Reden is dat de beoogde nieuwe, ‘slimme’ straatlantaarns met diverse functionaliteiten kunnen worden toegerust waaronder 5G, Wifi, camera en geluidssensor.

De groep inwoners ziet daarbij mogelijk grote risico’s. Allereerst achten zij de kans groot op een overdaad aan elektromagnetische straling. ,,Bovendien is mogelijk de privacy van de bewoners in het geding. Reden is dat marktpartijen waarschijnlijk de beschikking kunnen krijgen over veel data over het gedrag van inwoners. De grote vraag is dan ook of de gemeente op het vlak van privacy niet cruciale bevoegdheden uit handen zal geven aan partijen met commerciële belangen”, schrijft de groep in een begeleidend persbericht bij de brief aan de gemeente.

De inwoners stellen in de brief over beide onderwerpen diverse vragen aan het colege en de raad. Zij wijzen erop dat zolang niet aangetoond is dat straling onschadelijk is, het voorzorgsprincipe moet gelden. ,,Bovendien is het wenselijk om in de gemeente eerst een goede publieke discussie te voeren. Ook op grond daarvan dient dus uitstel plaats te vinden van deze aanbesteding”, aldus de groep inwoners.

Tevens voeren zij een lange lijst met wetenschappers en artsen aan, die zich zorgen maken over de toenemende hoeveelheid straling in de leefomgeving. Onder meer aan de EU is onlangs wederom een indringend appèl gedaan om een moratorium te plaatsen op de verdere uitrol van 5G.

Op 18 januari 2018 komt de raad bijeen voor een oordeelsvormende vergadering. De besluitvorming over de aanbesteding staat gepland op 8 februari. De groep ‘Stralen doen we liever zelf’ beoogt voor die tijd nader in gesprek te gaan met bestuurders, raadsleden en inwoners. Zij zullen ook een online petitie starten.

Bron: Nieuwsbladdekaap.nl