Vervanging openbare verlichting kern Heino

732

In het voorjaar 2013 starten we met het vervangen van de openbare verlichting (lichtmasten en armaturen) in de kern Heino. De huidige verlichting is storingsgevoelig, niet energiezuinig en verouderd. Het is na 30 jaar aan vervanging toe. In totaal worden ruim 900 lichtmasten vervangen.

Wat gaat er gebeuren?

De huidige lichtmasten hebben oude lamptypes die oranje licht geven. Dit wordt vervangen door lichtmasten van vier, zes en acht meter voorzien van nieuwe armaturen. Het nieuwe armatuur is dimbaar en heeft een energiezuinige LED-map, die wit licht geeft. Dit witte licht zorgt ervoor dat kleuren beter herkenbaar zijn. Door het plaatsen van een dimmer kan extra energiebesparing worden gerealiseerd en wordt de levensduur van de lampen langer. In de avond- en ochtendspits is het belangrijk dat de lichten op volle sterkte branden, maar na de avondspits en ‘s nachts is dit niet nodig. Het toepassen van LED-verlichting en dimmers betekent energiebesparing en lagere uitstoot van CO2. De lichtmasten komen zoveel mogelijk op de huidige locatie, maar het is ook noodzakelijk dat lichtmasten worden verplaatst en bijgeplaatst om te kunnen voldoen aan de huidige richtlijnen en normen. Het plaatsen van extra lichtmasten draagt bij aan betere verkeers- en sociale veiligheid. Er is een verlichtingsplan gemaakt waarop is aangegeven waar de lichtmasten worden geplaatst. Dit kunt u vinden in de bijlage.

Wanneer gaat het gebeuren?

In september 2012 is de Europese aanbesteding gestart, waarna in februari 2013 een partij moet zijn gecontracteerd die het werk zal uitvoeren. De uitvoering start in het voorjaar 2013 en wordt in het najaar 2013 afgerond. De grootschalige vervanging van de verlichting pakken we per deelgebied aan. In totaal zijn er 7 deelgebieden. De deelgebieden zullen achtereenvolgens (1 t/m 7) worden aangepakt.