Verlichting geeft metamorfose nachtbeeld Plein in Den Haag

1628
Impressie Plein bij nacht

Overdag was het Plein in Den Haag altijd al prachtig, maar sinds de realisatie van het lichtplan van ipv Delft is het plein nu ook ’s nachts en ’s avonds een prettige, aantrekkelijke plek in de Haagse binnenstad. De doordachte aanlichting van gevelwanden, bomen, toegangen tot de ondergrondse parkeergarage en het standbeeld van Willem van Oranje zorgt voor een aangenaam, samenhangend lichtbeeld.

Het Plein was ’s avonds vooral een zee van feestverlichting gecombineerd met grote donkere gebieden. De gevels van monumentale panden als het Logement van Amsterdam waren nauwelijks zichtbaar, van het beeld van Willem van Oranje was slechts de betonnen sokkel verlicht. Het recent gerealiseerde lichtplan creëert eenheid in de verlichting, waardoor de uitstraling van het gehele plein ’s avonds sterk is verbeterd.

De gevelverlichting bestaat uit een combinatie van accentverlichting en invullicht. Het invullicht licht de individuele gevels in hun geheel aan op lage lichtsterkte, de accentverlichting zorgt voor het uitlichten van beeldbepalende architectonische elementen.

Een aanzienlijk deel van de lichtbronnen is op bestaande lichtmasten gemonteerd. Daarnaast zijn grondspots en accentspots op de gebouwen aangebracht, uiteraard met inachtneming van de monumentale status van de panden.

Afstemming
Uniforme verlichting van de bomen op het plein vervangt de feestverlichting die voorheen aan de horeca-zijde hing. Een andere aanpassing aan de bestaande verlichting betreft de glazen paviljoens die toegang bieden tot de parkeergarage onder het plein. Waar de oude witblauwe lichtkleur hier flink afstak tegen de rest van het plein, past de nieuwe warme tint mooi bij het totaalbeeld. Zo zijn de opgangen nog steeds goed zichtbaar, maar een stuk minder opzichtig.

Verder is het gevoel van sociale veiligheid rond de entree van het Tweede Kamergebouw flink verbeterd. In de oude situatie was het contrast tussen de felle verlichting rond de entree en het donkere plein erg groot, wat als onprettig werd ervaren. Het plaatsen van nieuwe lichtmasten met een grotere lichtpunthoogte gecombineerd met gevelaanlichting en de totaalverlichting van het Plein heeft hier geleid tot een groot verschil in de beleving en het gevoel van veiligheid.

samenwerking
Ipv Delft maakte en realiseerde het lichtplan in opdracht van de gemeente Den Haag. Daarbij werkten de ontwerpers nauw samen met IBDH, het gemeentelijk ingenieursbureau. Aan de implementatie ging een fase vooraf van uitgebreid overleg met alle betrokkenen, variërend van Sociëteit De Witte en de Rijksgebouwendienst, eigenaar van diverse historische panden, tot de ondernemersvereniging van het Plein. Om tot het eindontwerp te komen, voerde het ontwerpbureau ook verschillende lichtproeven uit op locatie.