Texel neemt maatregelen om openbare verlichting te verbeteren

1815
Texel Slim verlicht

Het Texelse college wil de openbare verlichting van het kruispunt Pontweg/Californiëweg aanpassen.
Er komen geen lichtmasten, maar de ledlampjes worden minder fel en er wordt gekozen voor een type dat in het wegdek zit, waardoor ze minder makkelijk gestolen kunnen worden. Verder wordt de wegbelijning aangepast en verdwijnen de ledlampjes die het fietspad markeren bij de kruising om verwarring met het wegverloop te voorkomen.

Het is een van de maatregelen die het college aan de raad voorstelt na evaluatie van het project Slim Verlicht, waarbij de straatverlichting sterk is verminderd. Het blijkt nu moeilijk om op de kruispunten van belangrijke hoofdwegen het wegverloop te herkennen.

Expertoordeel TNO
TNO heeft hierover een expertoordeel gegeven. Het kruispunt met de Californiëweg dient als proef voordat de andere kruisingen op de Pontweg, Postweg en Nieuwlanderweg worden aangepast. In totaal kost dit €20.000,-.

Ook in de dorpen zijn gevaarlijke situaties. De hulpdiensten vinden de overgang van licht naar donker bij het binnenrijden en verlaten van de dorpen te groot. Het is daarom de bedoeling op bepaalde locaties lichtmasten bij te plaatsen die gedimd branden. Er komt ook verlichting op enkele oversteekplaatsen nabij de dorpskernen, zoals die op de Oosterenderweg en de Krimweg.

Op verzoek van de dorpscommissie van De Waal worden een paar lichtpunten bijgeplaatst op het groene weggetje. Ook wordt voorgesteld ’glow in the dark’-wegbelijning aan te brengen op de kruising Bomendiek/Sommeltjesweg om het fietspad beter te markeren. Al deze aanpassingen kosten € 90.000,-.

Het college vraagt de raad vanaf 2019 structureel € 90.000,- beschikbaar te stellen voor het beheer van de openbare verlichting.

Bron: Noordhollandsdagblad.nl