Sustainder, Nokia en Eurofiber bouwen 5G installaties in straatverlichting

1523

Sustainder, Nokia en Eurofiber bouwen samen aan 5G installaties die zijn geïntegreerd in straatverlichting. Het eerste prototype zal in het tweede kwartaal van 2020 operationeel zijn. Gemeenten en mobiele operators worden uitgenodigd mee te werken aan een proefopstelling. De introductie van 5G vanaf 2022 leidt naar verwachting tot een toename van het aantal antennes voor mobiele communicatie. Steden en mobiele operators staan voor de uitdaging om dit te doen op een kostenefficiënte manier zonder “verrommeling” van het straatbeeld. Om ze hierbij te helpen werken Sustainder, Nokia en Eurofiber samen aan een prototype opstelpunt waarin naast de 5G antenne ook andere toepassingen een plaats krijgen, en dat wordt geïntegreerd in bestaande straatverlichting. Sustainder is een Nederlandse onderneming die al veel ervaring heeft met het bouwen en installeren van zogeheten Sensorhotels: armaturen voor smart city toepassingen zoals camera’s, sensoren en andere (meet-)apparatuur. In het te bouwen prototype zal een Nokia 5G New Radio worden geplaatst in het cassette systeem van Sustainder. Dit open systeem maakt het mogelijk dat elke mobiele operator ermee kan werken en er geen dubbele opstelpunten nodig zijn. Het systeem wordt zo vormgegeven dat de impact op het straatbeeld zo klein mogelijk wordt. Eurofiber verzorgt de connectiviteit naar de installatie.