Openbare verlichting mogelijk ‘zuiniger’ afgesteld in deel van Drenthe

2551
infographic lamp aan lamp uit

Netwerkbeheerder Enexis heeft op verzoek van en in ambtelijk overleg met alle betrokken gemeenten en de provincie Drenthe gekeken naar de schakeltijden van de openbare verlichting.

De afgelopen jaren zijn in de provincie Overijssel en in een deel van Drenthe al de schakeltijden aangepast. Deze proef is goed verlopen. Nu willen ook de overige Drentse gemeenten dat het licht wat later aan gaat en wat eerder uit in de ochtend. Voorgesteld wordt de schakeltijden aan te passen. Het gaat er om de verlichting aan te laten gaan bij 10 Lux (een lichtwaarde) en uit te laten gaan bij 7,5 Lux. Deze niveaus zijn gebaseerd op ervaringen in Overijssel/Drenthe en onderzoek door het
Intergemeentelijk Overleg Openbare Verlichting (IGOV). Enexis schakelt momenteel rond de 20 lux.

In de praktijk betekent dit dat verlichting al aan is voordat het een effectieve functie op de weg heeft (het is nog niet donker genoeg). De huidige schakeltijden zijn in het verleden ontstaan in overleg tussen het toenmalige energiebedrijf (EGD) en de betrokken gemeenten. Door deze nieuwe schakeling zal een energiebesparing gerealiseerd kunnen worden (circa 5-8% energiebesparing op jaarbasis) zonder grote investeringen. De verkeersveiligheid zal niet in het geding zijn, zo is de mening van de ambtenaren van de gemeenten. Elke weggebruiker is immers verplicht adequate verlichting op zijn voertuig te voeren.

Aantal gemeenten zijn positief, maar indien een van de gemeenten in het schakelgebied niet mee wenst te werken aan de aanpassing, dan zal de schakelwaarde niet aangepast worden. De kosten voor het aanpassen van de schakelwaarden wordt door de provincie Drenthe betaald.

Bron: Rorderjournaal.nl