Stichtse Vecht Beweegt wil opheldering over openbare verlichting

1766
Logo Gemeente Stichtse Vecht

De fractie van Stichtse Vecht Beweegt is verbijsterd en vindt het onbegrijpelijk dat er een raadsbesluit is genomen dat enorme financiële risico’s voor de gemeente Stichtse Vecht tot gevolg kan hebben.

De partij vraagt dan ook een interpellatiedebat binnen de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht aan. De reden voor dit debat is werkwijze van het collega voorafgaand aan het raadsbesluit dat is genomen over het onderhands aanbesteden van eigendom en onderhoud van de totale openbare verlichting in de gemeente Stichtse Vecht.
Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2017 heeft Stichtse Vecht Beweegt gevraagd om het betreffende punt van de agenda te halen. Dit omdat de commissie en de raad niet de beschikking hadden over essentiële stukken om juridisch en financieel een gewogen besluit te nemen. In het dossier ontbraken de volledige, transparante en essentiële stukken. Uit eigen onderzoek en navraag door de Partij Stichtse Vecht Beweegt is gebleken een aantal zeer essentiële stukken bij hadden moeten zitten.
Daar komt nog bij dat de huisadvocaat van de gemeente Stichtse Vecht al eerder had gewaarschuwd dat de gemeente bij onderhandse aanbesteding handelt in strijd met de aanbestedingswet van 2012 en daarbij zeer grote financiële risico’s loopt.

Naast deze financiële risico’s die worden genomen is het volstrekt onduidelijk hoe de 4,3 miljoen euro als overnamewaarde tot stand is gekomen. Een duidelijke onderbouwing voor dit enorme bedrag ontbreekt in de aangeleverde stukken. Let wel: de gemeente betaalt dit bedrag voor de aanschaf en het onderhoud van lantaarnpalen die al van de gemeente zijn! Kennelijk is dit onderhands geregeld met de partij aan wie nu onderhands wordt aanbesteed. Dit roept natuurlijk vragen op, maar niemand lijkt bereid die te beantwoorden.
Juist door het ontbreken van deze stukken en het goedkeuren door de meerderheid van de raad om toch onderhands aan te besteden kan de terechte vraag gesteld worden of hier wel sprake is van een transparante en betrouwbare overheid. Dit zijn zaken die niet mogen gebeuren.
In totaal is met deze onderhandse aanbesteding een bedrag van 4,3 miljoen euro gemeenschapsgeld gemoeid. Stichtse Vecht Beweegt wijst erop dat de inwoners toch dit enorme bedrag aan gemeenschapsgeld op moeten brengen.
Partij Stichtse Vecht Beweegt vindt dan ook de gemeenteraad gemeenschapsgeld op een juiste en doelmatige wijze in moet zetten. Met het raadsbesluit dat nu is genomen op basis van te veel onduidelijkheden en financiële risico’s is hier geen spraken van.

Bron: Varnws.nl