Scheefzakkende lichtmasten behoren tot verleden

1654

Pilot met nieuwe lichtmasten moet bijdragen aan de oplossing voor verzakkingsproblematiek op het gebied van openbare verlichting.

Het landschap van Kamerik is in de afgelopen 1000 jaar tot wel vier meter gezakt. In de laatste jaren ging dat op sommige plekken met een snelheid van enkele centimeters per jaar. Drainage en belasting van de venige ondergrond om het gebied geschikt te maken voor landbouw en bewoning zijn hier debet aan. Het gevolg is veel schade aan wegen, leidingen en gebouwen. Naast verzakkende wegen, waarvoor met hernieuwde aanleg al sinds enkele jaren met lichte ophoogmaterialen wordt gewerkt, hebben ook de lichtmasten onvoldoende steun aan deze bodem. De scheefstaande lichtmasten aan de Mijzijde zijn hier een zichtbaar voorbeeld van.

In afwijking op de landelijke standaard lichtmasten, wordt in Woerden al enkele jaren gewerkt met stabiliteitsplaten en vleugels om de lichtmasten in onze zakkende bodem meer steun te geven. Helaas bleven ook deze masten langs de Mijzijde scheefzakken, soms al heel snel na het plaatsen. Een doorn in het oog voor bewoners en de gemeente. Samen met aannemer Van Gelder Verkeerstechniek heeft gemeente Woerden gezocht naar een toekomstbestendige oplossing voor het verzakkingsprobleem van de lichtmasten. Vanaf 16 september zal er dan ook gestart worden met het plaatsen van 21 nieuwe lichtmasten op een schroeffundatie. Schroeffundatie is een bewezen techniek, maar is uniek als fundering van openbare verlichting. Voor zowel de aannemer als gemeente Woerden kan deze pilot aan de Mijzijde bijdragen aan de oplossing voor verzakkingsproblematiek op het gebied van openbare verlichting.
De werkzaamheden vinden plaats van maandag 16 t/m vrijdag 20 september. Om het werk veilig uit te kunnen voeren is het fietspad in deze week afgesloten. Een omleiding wordt door middel van bebording aangegeven.

Bron: Woerden.nl