Wat doen Renkum en Rijkswaterstaat op CO2-ladder?

284

Meer dan 50 gemeenten gebruiken de CO2-ladder bij hun bouwtenders, maar Renkum heeft de primeur om als eerste gemeente zelf de ladder te beklimmen. Het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat volgt ook, maar veel opdrachtgevers blijven nog hopeloos achter om hun eigen organisatie te vergroenen.

Gunningsvoordeel of extra opdrachten
Het zijn vooral bouwbedrijven die de CO2-ladder hanteren. In ruil voor een groenere bedrijfsvoering profiteren zij van gunningsvoordeel of extra kansen op opdrachten. Ruim 10 jaar na de introductie van de ladder ontdekken nu ook de eerste opdrachtgevers het instrument om hun eigen organisatie duurzamer te maken.

De gemeente Renkum begint meteen op trede 3 van de ladder en wil uiterlijk 2019 90 procent CO₂-reductie realiseren ten opzichte van 2014. In 2040 wil de gemeente volledig energieneutraal opereren. Ook gaat de gemeente 100 procent groene energie inkopen die is opgewekt in Nederland.

Wat verbruikt straatverlichting?
De gemeente heeft met behulp van het instrument inzicht gekregen in het energieverbruik van de eigen organisatie, het bijbehorend vastgoed en de openbare verlichting.

Onlangs ontving de wethouder duurzaamheid Wendy Ruwhof het certificaat: “Wij zijn als gemeente al vrij actief op het gebied van verduurzamen van vastgoed, maar er zijn nog genoeg maatregelen te nemen om dat verder te verbeteren. Ook zijn er subdoelstellingen zoals het verlagen van het gasverbruik en elektraverbruik in de kantoren, het besparen van brandstofverbruik met bedrijfsauto’s en het materieel en het terugdringen van de zakelijke kilometers.”

RWS slurpt energie
Renkum is de tweede opdrachtgever die zelf de ladder opklimt. ProRail, die 10 jaar geleden de ladder bedacht, had de primeur en afgelopen donderdag volgde het ministerie van Infrastructuur in combinatie met Rijkswaterstaat, KNMI en de inspectie Leefomgeving. Het ministerie gebruikt momenteel evenveel energie als een gemeente met 20.000 inwoners. De doelstelling is om de uitstoot in 2020 met 20 procent te verlagen ten opzichte van 2009, ongeacht uitbreiding van de infrastructuur

NOM-snelwegen
Bijna 95 procent van de CO₂-uitstoot van I&M wordt veroorzaakt door Rijkswaterstaat, met als grootste posten de Rijksrederij, de snelwegen met verlichting, verkeersregeling en tunnels en het hoofdwatersyteem met alle sluizen, stuwen en gemalen. Rijkswaterstaat heeft zich ten doel gesteld om alle Nederlandse infrastructuur voor 2030 energieneutraal te maken. De A6 bij Almere krijgt de primeur als eerste energieneutrale snelweg.

Inmiddels reduceren meer dan 2.500 gecertificeerde (bouw-)bedrijven gemiddeld 3,2 procent CO₂ per jaar. Dat is meer dan twee keer zoveel als het Nederlands gemiddelde. Sible Schöne, programmadirecteur van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen, beheerder en eigenaar van de CO₂-Prestatieladder: “Opdrachtgevers kunnen hierbij niet achterblijven. Het vereist wel lef om je door een onafhankelijke derde partij te laten toetsen op duurzaamheid. I&M en gemeente Renkum zijn daarom lichtende voorbeelden voor andere overheden die structureel aan de slag willen met CO₂-reductie.”

Aantal certificaten ladder per niveau
Niveau 5: 205
Niveau 4: 37
Niveau 3: 474
Niveau 2: 2
Niveau 1: 0
Totaal: 718
Bron: CO2-prestatieladder, (stand van zaken april 2016)

Gedragscode CO2-ladder
A: Inzicht (in eigen CO2-uitstoot)
B: CO2-reductie (bedrijfsambitie van het bedrijf met maatregelen)
C: Transparantie (communicatie daarover intern en extern)
D: Samenwerking en innovatie

Zo maak je snelwegen energieneutraal
– Installatie van ledverlichting langs het hoofdwegennet
– Opwekking van duurzame energie op het eigen areaal, zoals zonnepanelen in geluidswallen
– Bijmenging van biodiesel in de vloot van de Rijksrederij
– Inkoop van groene stroom die is opgewekt in Nederland

Bron: installatiejournaal.nl