Project ‘jouw licht op 040’ stopt per 1 december 2019

1261

Het project Jouw Licht Op 040 stopt per 1 december. Dat hebben opdrachtgever gemeente Eindhoven en opdrachtnemer Consortium Signify/Heijmans samen besloten. Ondanks de inzet van alle partijen en de nodige investeringen in tijd en geld, is gebleken dat de verwachte resultaten achterblijven.

Bij het project ‘Jouw Licht Op 040’ was de vraag hoe slim licht, naast het vervangen, beheer en onderhoud van onze lantaarnpalen, de leefbaarheid in de stad kan verbeteren. De gemeente werkt hierin sinds november 2016 intensief samen met het consortium, TU/e,  Eindhovenaren en ondernemers. In deze unieke vorm van samenwerken, waar dus ook burgers actief betrokken zijn, verkenden zij samen ideeën en mogelijkheden voor innovatieve (licht)toepassingen in de openbare ruimte. Vijf proeftuinen verspreid over Eindhoven waren aangewezen om kennis te maken met slim licht en hieraan gekoppelde slimme nieuwe technologie en design, met als doel het leefklimaat te verbeteren.

Er is de afgelopen jaren veel geleerd en er zijn diverse constructieve inhoudelijke stappen gezet. Maar ook is gebleken dat het project niet in alle facetten het resultaat oplevert dat gewenst is. Wat blijkt is dat innovatie, zowel in techniek als in samenwerken, veel moeilijker te forceren is dan met deze samenwerkingsvorm verwacht werd. Niet alles is op afroep maakbaar. Daarbij komt dat gemeente Eindhoven meer wil inzetten op snel verduurzamen met LED-verlichting.

De wens om naast het consortium ook het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en zelfs inwoners actief bij innovatieve opgaven te betrekken blijkt lastiger te realiseren dan vooraf verwacht. Het blijkt dat met elkaar samenwerken om de gezamenlijk beschreven maatschappelijke opgaven op te lossen meer tijd en specifieke professionele aandacht vraagt dan vooraf verwacht. Mede daardoor blijft de snelheid om te komen tot concrete producten en diensten achter op de planning. Door te stoppen met het project ‘Jouw Licht Op 040’ wordt een extra geld- en tijdinvestering voorkomen. De komende maanden worden gebruikt om met alle betrokken partijen verder te evalueren en te komen tot een goede afronding.

Afgelopen periode heeft ook waardevolle opbrengsten geleverd waarmee de gemeente Eindhoven haar openbare verlichtingsambities verder kan brengen. Inmiddels zijn vier proeftuinen, de wijken Woenselse Heide (West), Gijzenrooi, Tracé De Ring en Tracé J.F. Kennedylaan-Eisenhowerlaan, al uitgevoerd met slim licht. Dat betekent dat de armaturen in de lichtmasten in de wijken met elkaar zijn verbonden en daarmee een netwerk vormen. Hiermee is hoe dan ook de basis gelegd voor verdere ontwikkeling en toekomstige innovatie voor deze gebieden en de stad Eindhoven. Tevens is door het aanbrengen van deze slimme LED-verlichting een energie besparing van 400.000 kWh per jaar voor de stad gerealiseerd.

De komende periode wordt op Tracé De Ring (kruispunt J.F. Kennedylaan – Onze Lieve Vrouwestraat) een slim verkeersmanagementsysteem gerealiseerd. Slimme digitale ogen en oren in de verlichting (middels geluids- en beeldcamera’s) boven de weg zorgen voor unieke verkeersinzichten bij de gemeente en hulpdiensten. Hierdoor kunnen nog betere maatregelen voor verbetering van de verkeersdoorstroming worden ingevoerd en neemt de verkeersveiligheid voor weggebruikers toe.

Bron: Eindhoven.nl