Proef: verlichting brandt alleen als fietspad wordt gebruikt

290

De gemeente Bergen gaat een dynamische verlichting voor het fietspad tussen
Siebengewald en Nieuw Bergen realiseren.

Momenteel wordt gewerkt aan een proefopstelling in het beboste deel van het traject. De lichtmasten zullen onderling communiceren en aangaan als gebruik gemaakt wordt van het fietspad. Als de techniek goed is ingeregeld en voldoet aan de verwachting zal de dynamische verlichting over het gehele traject van het fietspad worden geplaatst.
CDA fractievoorzitter Jacob Knoops is blij dat het project wordt uitgevoerd: “De ambtelijke organisatie heeft de uitdaging om de gewenste verlichting van het fietspad op een duurzame manier te realiseren goed opgepakt. De dynamische verlichting wordt gerealiseerd met duurzame materialen, is innovatief, energiezuinig en betaalbaar.”
De totale kosten van het project bedragen 67.500 euro. De provincie Limburg neemt hiervan 50 procent voor haar rekening.

Bron: kliknieuws.nl