Proef met doven Openbare Verlichting buitengebied

740

De gemeente Hardenberg start in oktober 2012 in een deel van het buitengebied ten oosten van de stad Hardenberg een proef met het doven van de openbare verlichting. De proef is onderdeel van de uitvoering van het beleidsplan ‘openbare verlichting’ en loopt tot en met januari 2013. Met de proef wil de gemeente ervaring opdoen met het verminderen van de openbare verlichting.De gemeenteraad heeft eind 2011 het beleidsplan ‘openbare verlichting’ vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeente Hardenberg de komende jaren om wil gaan met openbare verlichting. Het besparen van energie bij de openbare verlichting loopt als een rode draad door het beleidsplan. Het motto van het beleidsplan is verder: ‘Verlichten als het moet, donker waar dat kan’. Om de doelen en ambities uit het beleidsplan openbare verlichting concreet te maken en omdat veel lichtmasten en armaturen in de gemeente de komende jaren aan vervanging toe zijn, wordt momenteel gewerkt aan een meerjarenplan voor het vervangen van de openbare verlichting in de gehele gemeente.

Licht of donker in het buitengebied
Ook de ambitie om de openbare verlichting te verminderen, is onderdeel van vervangingsplan. Het is wat de gemeente Hardenberg betreft niet langer vanzelfsprekend dat langs elke weg of bij elke kruising verlichting wordt geplaatst. Ook lichtvervuiling en lichthinder komen steeds meer voor. Daarom moet het volgens het beleidsplan openbare verlichting, op plekken waar het mogelijk is, ‘s avonds en ’s nachts ook echt donker zijn zonder onnodig kunstlicht. Door vooral in het buitengebied te kiezen voor een minimum aan oriëntatieverlichting wordt lichtvervuiling voor een deel geminimaliseerd. Openbare verlichting die er niet voor het vergroten van de verkeers- of sociale veiligheid staat, wordt daarom de komende jaren zoveel mogelijk verwijderd. Vaak zijn er goede alternatieven in de vorm van reflecterende wegmarkeringen, bebording of bebakening.

Proef doven openbare verlichting in het buitengebied
Voordat daadwerkelijk tot het verminderen van de openbare verlichting wordt overgegaan, start de gemeente op maandag 1 oktober een proef waarbij de openbare verlichting in een deel van het buitengebied wordt gedoofd. Tijdens de proef wil de gemeente ervaring opdoen met het verminderen van de openbare verlichting. Ook wil de gemeente weten hoe het verminderen van de openbare verlichting in de woon- en leefomgeving door de inwoners wordt ervaren. De proef wordt gehouden in het buitengebied dat globaal wordt omzoomd door het kanaal Almelo-De Haandrik, de Broekdijk, de Morgenroodweg, de Grote Kattendijk, de landsgrens bij Radewijk, de Radewijkerweg en de Westeindigerdijk. De proef loopt tot en met 31 januari 2013. Concreet wordt tijdens de proefperiode de openbare verlichting in het betreffende gebied gedoofd, met uitzondering van de bebouwde kom, hoofdroutes van en naar de kernen, de school-thuisroutes en enkele kruisingen. Op www.hardenberg.nl/openbareverlichting staat een kaart waarop het gebied en de plekken waar de openbare verlichting wordt gedoofd zijn aangegeven.

Bron: detoren.net