OVL Monitor

637

De stichting OVLNL is in 2016 gestart met de jaarlijkse OVL monitor. Een inventarisatie en rapportage van de stand van zaken van de openbare verlichting in Nederland. Het geeft inzage in alle OVL aspecten en een blik op de toekomst van de openbare verlichting.

De belangrijkste issues van de verschillende stakeholders komen aan de orde. Om een visie en beleid op openbare verlichting te formuleren is het nodig dat overheden de indicatoren kennen en trends herkennen. Zij doen dat in samenwerking met de industrie, overige marktpartijen, onderwijs en burgers. Ook voor hen is de OVL-monitor een belangrijk instrument. De OVL monitor geeft naast de trends en ontwikkelingen ook praktische handvatten om voor ieders situatie ondersteuning te bieden bij het uitzetten van beleid en strategie.

Doe mee en vul nú de enquête in

Doe mee en vul ook dit jaar de enquête voor de OVL-monitor in! Geef je mening over actuele ontwikkelingen in ons werkveld.
Overheden en marktpartijen hebben elk een eigen vragenlijst:

De vragen gaan over veel verschillende aspecten.Hoe meer mensen de enquêtes invullen, hoe meer gegevens er binnenkomen. Dat levert boeiende informatie op. Het eindrapport is kleurrijk en overzichtelijk. Het is een document waar je makkelijk doorheen bladert en is voor iedereen gratis te downloaden op hier op de website.

Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking!