Onderzoek naar intelligente verlichting in de openbare ruimte

800

Pilots met slimme verlichting in Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam
Eindhoven, Nederland – Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam gaan in samenwerking met Intelligent Lighting Institute (ILI) en Philips, Cisco en Alliander intelligente lichtoplossingen in de openbare ruimte ontwikkelen.
De verschillende partijen hebben hiertoe vandaag in Eindhoven het convenant Smart Lights in Metropolitan Areas (SLIM) ondertekend. De komende periode vinden in de drie steden pilots plaats met intelligente verlichting in de openbare ruimte. De afspraken zijn ondertekend door de wethouders Monique List (Eindhoven), Carolien Gehrels (Amsterdam) en Alexandra van Huffelen (Rotterdam). Namens de overige partijen tekenden Jo van Ham (ILI van de Technische Universiteit Eindhoven – TU/e), Floriaan Tasche (Philips) Joost Hermans (Cisco Nederland) en Pallas Agterberg (Alliander).

Pilots
Het gebruik van intelligente verlichting in de openbare ruimte kan worden ingezet om deze aantrekkelijker en veiliger te maken of energie te besparen. Onderdeel van het onderzoek zijn enkele pilots die in de drie steden plaatsvinden. Deze zijn uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven, in de Rotterdamse Haven en het ArenA gebied in Amsterdam Zuidoost.

E3 samenwerking
De drie steden vertegenwoordigen de drie belangrijkste economische regio’s in Nederland. Vorig jaar besloten de drie steden intensiever te gaan samenwerken om de economie te versterken en de internationale concurrentiekracht van Nederland te versterken. Het ontwikkelen van intelligente lichtoplossingen in de openbare ruimte is hier een concrete uitwerking van. Ook maakte Eindhoven eerder dit jaar onderdeel uit van een handelsmissie van Amsterdam naar India.

Bron: Philips