Klassieke verlichting Culemborg naar LED

281

De klassieke openbare verlichting met gloeilampen wordt de komende maanden in de binnenstad omgebouwd naar LED-verlichting. Het betreft de volgende straten:

Ridderstraat, Processiesteeg, Vierheemskinderstraat, Slotstraat, Tollenstraat, Havendijk, Veerweg, Achterstraat, Goilberdingerstraat, Kattenstraat, Herenstraat, Everwijnstraat, Jodenkerkstraat, Het Voorburg, Elisabethdreef en deels de straten Zandstraat en Prijssestraat

Voor de verlichting in de straten Oude Vismarkt, De Markt, Binnenpoort en Varkensmarkt loopt nog een onderzoek. Deze verlichting is van een ander type.

De kleur van de verlichting wijzigt van geel-oranje naar wit licht. Wit licht komt overeen met het witte licht van de gaslamp die in de beginjaren van de toepassing van openbare verlichting werd gebruikt. Daarnaast geeft wit licht betere kleurherkenning. De LED-verlichting geeft een energiebesparing van circa 49% en een besparing op onderhoudskosten door de langere levensduur ten opzichte van de gloeilamp.

Deze besparingsmaatregel sluit aan de SER-Energieakkoord doelstellingen om energie te besparen in de openbare verlichting.