NODR heeft 20 miljoen euro aan schade verhaald in 2019

2105

NODR ziet stijgende lijn in het succesvol verhalen van schade. Afgelopen jaar hebben de experts van NODR in totaal 20 miljoen euro aan schade verhaald voor opdrachtgevers. Niet alleen hebben wij veel nieuwe opdrachtgevers mogen verwelkomen in 2019 op het gebied van openbare verlichting, ook heeft het bedrijf meerdere gemeenten bijgestaan aangaande het verhalen van verontreinigingsincidenten en hebben wij een schade van enorme omvang met succes verhaald. Het is de taak van NODR om opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te adviseren en ondersteunen met het verhalen van schade in de buitenruimte. NODR is dan ook zeer content met het resultaat van 2019.

Openbare verlichting vormt een essentieel onderdeel van de buitenruimte. Belangrijke eigenschappen zijn het vergroten van de verkeersveiligheid en bijdragen aan een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. Doordat openbare verlichtingsobjecten in zeer grote getale aanwezig zijn in de openbare ruimte, en onder meer direct naast fietspaden en auto(snel)wegen zijn gepositioneerd, zijn deze objecten kwetsbaar voor schade. Jaarlijks worden duizenden lichtmasten aangereden door motorvoertuigen. In 2019 is schade aan openbare verlichting wederom de grootste schadepost voor gemeenten en provincies gebleken.

Uit de ervaring van NODR blijkt dat de schade uitkerende partijen steeds kritischer worden ten aanzien van de bewijslast van schades. Uiterst strikte vastlegging van een schademelding is bij NODR een prominent agendapunt. Het is zaak om zoveel mogelijk gegevens van een schade goed vast te leggen. Des te gedetailleerder een schade is vastgelegd, des de groter de kans dat de schade met succes wordt verhaald.

NODR attendeert haar relaties erop dat zij altijd scherp moeten zijn op een nauwkeurige vastlegging van een melding en vastlegging met foto’s. De handige schade app en gestroomlijnd digitaal proces dragen hier effectief aan bij. Ook geeft NODR presentaties hierover met als voornaamste doel dat alle betrokkenen bij gemeenten, waaronder medewerkers van het klantcontactcentrum en de buitendienst, doordrongen raken van de noodzaak ervan. Het proces van schade herstellen is vaak al wel goed gestroomlijnd binnen gemeenten, het proces van schade verhalen helaas nog niet. NODR brengt hier graag verandering in!

Vanuit maatschappelijk verantwoord oogpunt is het als onafhankelijk schade expert NODR’s plicht om alles in het werk te stellen om de schadeveroorzaker te achterhalen en zo de juiste partij verantwoordelijk te houden voor de geleden schade.

  • Bij 40% van het totaal aantal schades is de veroorzaker bekend
    • 25% hiervan is reeds bekend bij melding van de schade
    • 15% hiervan weet NODR te achterhalen via buurtonderzoek. Dit is een bijzonder goed resultaat te noemen. De herstelkosten van de schade kunnen in deze gevallen volledig worden verhaald bij de verzekeraar van de veroorzaker.
  • Bij 60% van het totaal aantal schades is de veroorzaker onbekend. Hierbij wordt voor het verhalen van de herstelkosten een beroep gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer.

 

Wilt u hulp bij het verhalen van schades in 2020? Neem contact op!

www.nodr.nl

Jacquelien Kok-Swartjes |jkok@nodr.nl | 06-52527657