Nieuwe producten gepubliceerd op Armaturenregister

1420
armaturenregister.nl

Op de armaturenregister.nl zijn nieuwe producten gepubliceerd. Nieuw op armaturenregister Brightnightled. Deze keer heeft Brightnightled haar assortiment uitgebreid. Gepubliceerd werden diverse varianten van de Aire serie, Enur Micro serie en Villa Royal serie.

Brightnightled is exclusief distributeur voor “ATP Lighting Group Spain”. Ze biedt een compleet pakket end-to-end diensten dat kan helpen met diverse taken en het risico voor uw investering minimaliseert. Haar diensten zijn afzonderlijk verkrijgbaar of kunnen gecombineerd worden.

De ATP Aire serie is een wegverlichtingstoestel, modern vormgegeven. Het toepassingsgebied is Autosnelweg, Hoofdweg, Secundaire weg, Woonstraten, Centrum, Voetgangerszone, Fiets en wandelpaden, Parken, Parkeerterreinen.

De ATP Enur Micro is een wegverlichtingstoestel, modern vormgegeven. Het toepassingsgebied is Autosnelweg, Hoofdweg, Secundaire weg, Woonstraten, Centrum, Voetgangerszone, Fiets en wandelpaden, Parken, Parkeerterreinen.

De ATP Villa Royal is een wegverlichtingstoestel, klassieke vormgeving. Het toepassingsgebied is Secundaire weg, Woonstraten, Centrum, Voetgangerszone, Fiets en wandelpaden, Parken, Parkeerterreinen.

Voor meer informatie kijk op armaturenregister.nl