Doe mee aan de grote jaarlijkse OVL-Monitor!

564
OVLNL logo

De OVL-monitor is een initiatief van OVLNL/IGOV en biedt een schat aan informatie. Deze is bruikbaar voor het uitzetten van beleid, strategieën en programma’s. En geeft inzicht in het verloop van belangrijke ontwikkelingen, en de factoren die hierbij een rol spelen.

De resultaten van de OVL-monitor worden ook dit jaar gebundeld in een prettig leesbaar rapport met veel grafieken en infographics. Gratis te downloaden op de website https://ovlnl.nl/ovlmonitor

Vul de enquête in die voor u van toepassing is:

Klik hier voor de OVL-monitor overheden

Klik hier voor de OVL-monitor marktpartijen

Uw inbreng is onmisbaar!

De stichting OVLNL is in 2016 gestart met de jaarlijkse OVL monitor. Een inventarisatie en rapportage van de stand van zaken van de openbare verlichting in Nederland. Het geeft inzage in alle OVL aspecten en een blik op de toekomst van de openbare verlichting.

De belangrijkste issues van de verschillende stakeholders komen aan de orde. Om een visie en beleid op openbare verlichting te formuleren is het nodig dat overheden de indicatoren kennen en trends herkennen. Zij doen dat in samenwerking met de industrie, overige marktpartijen, onderwijs en burgers. Ook voor hen is de OVL-monitor een belangrijk instrument. De OVL monitor geeft naast de trends en ontwikkelingen ook praktische handvatten om voor ieders situatie ondersteuning te bieden bij het uitzetten van beleid en strategie.