Londen integreert 1.150 oplaadpunten in lichtmasten

3560
Londen Laadpalen

In de Britse hoofdstad Londen worden de komende jaren 1.150 oplaadpunten voor elektrische auto’s geïntegreerd in lichtmasten. Dit moet het voor eigenaren eenvoudiger maken hun elektrische voertuig op te laden.

Londen telt in totaal 3.980 publieke oplaadpunten, terwijl ongeveer 13.000 elektrische voertuigen rondrijden in de Britse hoofdstad. Private oplaadpunten zijn voor veel Londenaren geen optie, aangezien zij niet over een privé-parkeerplaats beschikken waar zij een oplaadpaal kunnen laten plaatsen. In de stad is dan ook behoefte aan meer publieke oplaadpunten.

Go-Ultra Low City Scheme

Het project Go-Ultra Low City Scheme moet in deze behoefte gaan voorzien. Go-Ultra Low City Scheme is een project opgezet door Office for Low Emission Vehicles van de Britse overheid. Ook de autofabrikanten Audi, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Volkswagen en de Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT) zijn bij het project betrokken. Het project heeft als doel de markt voor ultra-low emissions vehicles te ondersteunen.

Als onderdeel van dit project worden de komende jaren in vier Britse steden extra publieke oplaadpalen uitgerold. Het gaat hierbij naast Londen om Bristol, Nottingham en Milton Keynes. Deze steden ontvangen van het Office for Low Emission Vehicles subsidie om deze uitrol te financiëren.

1.150 extra oplaadpalen in Londen

Siemens en ubitricity maken bekend voor het Londense deel van het project te zijn geselecteerd. De bedrijven hebben een contract gesloten voor het plaatsen van 1.150 extra publieke oplaadpunten in de Britse hoofdstad met een waarde van 3,7 miljoen Britse pond, omgerekend 4,15 miljoen euro. De laadpalen moeten eind 2020 beschikbaar zijn.

Opvallend aan het project is dat de nieuw te plaatsen oplaadpalen worden geïntegreerd in bestaande straatlantaarns in de Britse hoofdstad. Doordat deze straatlantaarns direct langs de weg staan, zijn deze eenvoudig toegankelijk voor eigenaren van elektrische voertuigen. De laadpalen nemen geen extra ruimte in beslag en kunnen hierdoor relatief eenvoudig worden uitgerold langs de Londense wegen.

Geïntegreerd in bestaande openbare verlichting

Daarnaast gaan de laadpalen gebruik maken van de bestaande elektrische infrastructuur van de straatverlichting. Niet alleen kan de uitrol van de laadpalen hierdoor worden versneld, ook zorgt het hergebruik van deze infrastructuur voor lagere kosten en helpt dit de overlast voor omwonenden te beperken. Siemens meldt dat een straatlantaarn in slechts een uur tijd kan worden omgebouwd tot oplaadpaal, wat slechts een fractie van de tijd is die de installatie van een losstaande laadpaal in beslag neemt.

Om gebruik te maken van de publieke oplaadpunten kunnen gebruikers een speciale laadkabel gebruiken. Deze kabel is voorzien van een meter die het oplaadpunt identificeert en voor gebruik gereed maakt. Data over het gebruik van de laadpaal wordt automatisch verzameld en doorgestuurd naar de aanbieder, die vervolgens een rekening stuurt naar de gebruiker. Het is ook mogelijk via een standaard oplaadkabel gebruik te maken van de oplaadstations. In dat geval moet het opladen vooraf worden geautoriseerd via een mobiele website.

Niet de eerste oplaadpalen in straatlantaarns

De oplaadpalen die zijn aangekondigd zijn overigens niet de eerste die in Londen in straatlantaarns zijn geïntegreerd. Ubricity rolt dergelijke oplaadstations sinds 2016 uit in de Britse hoofdstad. Het aantal oplaadstations in straatlantaarns is echter nog zeer beperkt; van de in totaal 3.980 oplaadpunten die Londen telt zijn er 300 door ubricitiy in straatlantaarns geïntegreerd.

Bron: Maakindustrie.nl