Leren van elkaar, verbeteren met elkaar

857

De NSVV, het IGOV en Agentschap NL nodigen u van harte uit voor de workshop ‘Leren van elkaar, verbeteren met elkaar’ op woensdagochtend 10 oktober 2012 in Houten. We zijn op zoek naar gemeenten die ervaringen met rekentools willen delen.

De afgelopen jaren zijn er door NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde), IGOV (InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting) en Agentschap NL diverse rekentools ontwikkeld en aangeboden. Een veel gehoorde opmerking is het gebrek aan onderlinge samenhang van de tools. Gegevens die in de ene tool ingevoerd worden, moeten ook in een andere tool nogmaals ingevuld worden. Ook zijn de tools niet altijd up-to-date.


In 2012 is door NSVV een werkgroep gestart om te onderzoeken of integratie van de rekentools zinvol en haalbaar is. Integratie blijkt technisch mogelijk en lijkt ook zeker zinvol. Het draagvlak voor de integratie komt vanuit de eindgebruikers. Daarom willen we in deze workshop graag met u de ervaringen delen en uw mening horen over dit project.

De NSVV organiseert in samenwerking met IGOV en Agentschap NL tijdens de Dag van de Openbare Ruimte op 10 oktober 2012 in Houten een workshop met het thema: ‘Leren van je collega’s’ waarbij de diverse tools centraal worden gesteld.

We zijn daarom op zoek naar gemeenten of overheden die hun ervaringen willen delen over het gebruik van één van onderstaande tools en wat het gebruik ervan hun heeft opgeleverd.
Daarnaast presenteert de NSVV de eerste fase van het project ‘integratie tools’.

Voor meer informatie kijk op de site van agentschap NL