Inzage in de werkelijke kosten van verlichting

1058
De afgelopen jaren is veel aandacht voor de energiebesparing die te behalen valt door LED toe te passen. Deze is evident en vrijwel iedereen is hiervan op de hoogte. Het is alleen zonde wanneer de te realiseren energiebesparing voor een groot deel teniet gedaan wordt door de kosten die verbonden zijn aan het produceren van een LED armatuur. Zeker nu er veel grote vervangingstrajecten zijn en conventionele armaturen versneld afgeschreven worden is het zaak om zicht te hebben op de totale kosten aan het verleden. Alleen op die manier kan een weloverwogen besluit tot stand komen.

Voor Modernista is dit de reden om deel te nemen aan het Koplopersproject “Meetbaar circulair-Armaturen en MKI”. In het Koplopersproject paticiperen de gemeenten Groningen, regio Zwolle, Nijmegen en Amsterdam en de provincies Gelderland en Noord-Brabant en leveranciers InnolumisOrange Lighting, Lightronics en Modernista.

Gezamenlijk is gekeken hoe de methodiek van de levenscyclusanalyse (LCA) en milieukostenindicator (MKI) toegepast kan worden op armaturen. Dit heeft geresulteerd in de Handleiding Armaturen & MKI.

De Handleiding bevat een duidelijke uitleg over LCA en MKI, geeft ant- woord op veelgestelde vragen, biedt stappenplannen en bevat veel achtergrondinformatie. Bovendien zijn er een aantal voorbeeldarmaturen doorgerekend. Daarbij wordt inzichtelijk wat de impact is van diverse variabelen, zoals levensduur, materiaalgebruik en het gebruik van grijze of groene stroom.

De Handleiding maakt het mogelijk om de milieukosten op een objectieve en transparante wijze mee te nemen in de overweging bij de aanschaf van armaturen. Hier kunt u de handleiding downloaden.