Heusden trekt miljoenen uit voor aanpak openbare verlichting

1513
logo gemeente Heusden

Heusden gaat de komende jaren flink investeren in de openbare verlichting. Het gaat niet alleen om vervanging van lichtmasten en armaturen. Uitgangspunt om alleen daar te verlichten waar het echt nodig is, en dan op een zo slimme en energiezuinige manier.

Heusden telt bijna 10.000 lichtmasten, met in totaal 10.400 armaturen en bijna 10.650 lampen. Meer dan 2.500 masten zijn binnen nu en een paar jaar aan vervanging toe, op basis van hun afschrijvingstermijn. Kosten: 1,8 miljoen euro. Voor bijna 4.800 armaturen geldt hetzelfde; kosten 1,9 miljoen euro. Genoeg geld voor Heusden om te besluiten wel steeds te kijken of vervanging echt noodzakelijk is.

Bij de nieuwe verlichting valt de keuze veelal op led-verlichting, die goedkoper en zuiniger is. Op in andere opzichten wil Heusden ‘slim’ zijn. Zo wordt gekeken of het op sommige plaatsen met minder masten toe kan.

Buurt
Heusden wil de buurt steeds bij de plannen betrekken. ,,De mensen weten veel beter dan wij waar verlichting wel of niet nodig is”, aldus wethouder Kees van Bokhoven (DMP Heusden).

De kans bestaat is groot dat verlichting op sommige plaatsen helemaal verdwijnt en plaatsmaakt voor bijvoorbeeld reflectoren. En waar het kan, wordt licht gedimd of floept het pas aan als er verkeer nadert. In en nabij natuurgebieden komt zo min mogelijk verlichting. De gemeente belooft dat de veiligheid niet in gedrang komt.

Heusden telt ook grond- en gevelspots, informatiezuilen, verlichte reclamemasten et cetera. Ook daar wordt naar gekeken.

Wie wil reageren op het beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2022 kan dat doen door een zienswijze in te dienen.

Bron: BD.nl