Factsheet Over Natuurvriendelijk Verlichten

2839
Natuurvriendelijk verlichten

Licht en natuur blijft een onderwerp wat regelmatig terugkomt op de website van OpenbareVerlichting.nl. Natuur en Milieu Federatie Noord Holland heeft een sheet opgesteld met informatie over lichtvervuiling en natuurvriendelijk verlichten.

Kunstlicht verstoort bioritme en natuur
Kunstlicht ontregelt natuurlijke ritmes en evenwichten. Zowel mensen als dieren, en zelfs planten, hebben daar last van. Denk aan trekvogels die van nature prima de weg kunnen vinden in de nacht. Door kunstlicht raken ze in de war en kunnen ze de weg kwijt raken. Of denk aan insecten die op kunstlicht afvliegen en verbranden. Iedereen kent wel het beeld van dode vliegen, muggen en motjes die onder een sterke lamp liggen.

Verlicht daarom natuurvriendelijk
Kunstlicht kunnen we niet uitbannen. Nachtelijke verlichting dient (meestal) belangrijke doelen. Door de volgende tips voor natuurvriendelijke verlichting toe te passen, voorkom je verstoring van de natuur door kunstlicht zoveel mogelijk.

Voor natuurvriendelijke verlichting zijn de volgende tips relevant:

  • Wel of niet verlichten? Denk ook aan dynamische verlichting: de verlichting in de rustige uren van de nacht sterk dimmen of uitschakelen door gebruik van moderne technieken.
  • Zijn er alternatieven voor lichtmasten? Bijvoorbeeld wegdekreflectoren.
  • Welke lichtsterkte? Gebruik in natuurgebieden minder sterke verlichting.
  • Welke lichtkleur? Niet verlichten is voor de natuur altijd beter. Vaak is rood licht beter voor de natuur, en soms groen licht. Het ‘koude’ blauwe LED licht is niet gezond.
  • Zorg dat de verlichting naar beneden schijnt. En dus niet opzij of naar boven.

De factsheet ‘natuurvriendelijk verlichten’ geeft meer informatie
Op deze en andere punten gaat de factsheet ‘natuurvriendelijk verlichten’ dieper in. De factsheet is samengesteld door Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. In eerste instantie op verzoek van de Provincie Noord-Holland. Die wilde weten hoe ze rekening kunnen houden met natuur bij het omschakelen naar LED verlichting. De informatie is ook relevant voor gemeenten en bedrijven. En zelfs voor u: koop bijvoorbeeld geen tuinverlichting die naar boven schijnt.