Goese groengebieden uitgelicht

889

GOES – De groengebieden Oost- en Westwal in Goes zijn sinds ruim twee weken ’s avonds verlicht. Dat is in opdracht van de gemeente gerealiseerd door bureau LITE. De verlichting moet ervoor zorgen dat meer mensen het gebied gebruiken om er te wandelen of voor woon-werk verkeer.

Voor het uitlichten worden er zeven masten gebruikt van acht meter hoog en acht onderwaterschijnwerpers. Het verlichtingsplan moet het wandelpad wel zichtbaar maken, maar is niet bedoeld als openbare verlichting langs het pad, zoals straatlantaarns. Vooral bomen worden verlicht, zoals treurwilgen vanuit het water.

Verdedigingswerken
De groengebieden Oost- en Westwal liggen in de verdedigingswerken aan het water en zijn een overblijfsel uit een ontwerp van landschapsarchitect Springer uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. Springer vormde destijds verdedigingswerken zoals in Goes om tot groenstroken met bomen en struiken. Hij ontwierp ze van hoog naar laag, vooral als wandelgebied.