Gemeente Heuvelrug wil innovatieve lichtmasten

12625

Als het aan de gemeente ligt, krijgt de aanstaande vervanging van de openbare verlichting futuristische trekjes. Op de nieuwe masten zou bijvoorbeeld plek zijn voor antennes voor het nieuwe mobiele 5G-netwerk of voor instrumenten om fijnstof te meten. Verder zou een systeem met 64 kleine microfoons alle omgevingsgeluiden kunnen vastleggen, om aan de hand daarvan het verlichtingsniveau verhogen of verlagen. Er hangt wel een prijskaartje aan het plan.

Bij de aanbestedingsprocedure die naar verwachting begin volgend jaar wordt opgestart, biedt de gemeente inschrijvende bedrijven de mogelijkheid om allerlei innovatieve mogelijkheden in hun offerte op te nemen. Aan de hand daarvan wil het college in de tweede helft van volgend jaar de knoop doorhakken en een bedrijf of combinatie van bedrijven contracteren.

Klimaatneutraal
Bij de keuze speelt behalve het innovatieve gehalte van de inschrijvers ook de duurzaamheid een hoofdrol. Verantwoordelijk wethouder Henk Veldhuizen (CDA) wil de markt uitdagen om een volledig klimaatneutrale straatverlichting aan te leggen. Alle benodigde energie zou dan binnen de gemeentegrenzen van Utrechtse Heuvelrug opgewekt moeten worden.

Storing
Behalve de vervanging van straatlantaarns wordt binnen de bebouwde kom ook de benodigde elektriciteitsvoorziening vernieuwd. De gemeente noemt het netwerk waarop de huidige openbare verlichting is aangesloten ,,verouderd en storingsgevoelig”. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) heeft netbeheerder Stedin echter geweigerd om dat netwerk op korte termijn te vervangen.

Stralingsgevaar
Over het mogelijke stralingsgevaar van 5G-antennes op lantaarnpalen heeft het college nog niet nagedacht. De verantwoordelijkheid daarvoor zou bij de marktpartij liggen, die de aanbesteding in de wacht sleept. Volgens enkele Belgische kranten hebben meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 35 landen de Europese Commissie gevraagd om de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk uit te stellen. Een aantal oncologen is bang voor de negatieve gezondheidseffecten.

Extra Geld
Voor de exploitatie van de nieuwe openbare verlichting staat 575 duizend euro in de begroting, zegt wethouder Boonzaaijer. Om de plannen te realiseren, is de eerste jaren een extra bedrag van 75 duizend euro nodig. Na 2023 moet jaarlijks 2.5 ton extra worden bijgelapt. Donderdagavond wordt de gemeenteraad bijgepraat over het aanbestedingsplan van wethouder Veldhuizen. Als er geen politieke obstakels zijn, hoopt het college de aanbesteding volgend jaar af te ronden. De eerste nieuwe lantaarnpalen verschijnen dan in 2019 langs de weg.

Bron: Nieuwsbladdekaap.nl