Gemeente Amsterdam zoekt Medior Adviseur Openbare Verlichting

2635
logo Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een Medior Adviseur Assetmanagement Openbare Verlichting. Hieronder is de vacature weergegeven.

Vaste baan, voor 36 uur
Vacaturenummer: 18050038
Geplaatst op: 28 mei 2018

De functie
Wil jij slagvaardig aan de slag met de openbare verlichting in Amsterdam? Los jij graag ingewikkelde beheersvragen stukken op?

Wij bieden een baan als adviseur Assetmanagement Openbare Verlichting lever jij een bijdrage vanuit de Asset Verlichting aan de benodigde wijzigingen en beheersvraagstukken welke in de openbare ruimte in Amsterdam plaatsvinden. Dit zijn (tijdelijke) wijzigingen zoals het wegnemen van verlichting of het verplaatsen van verlichting. Jij maakt als beheerder afspraken met de initiatiefnemers van de klus. Je zorgt dat er ondanks de wijzigen in de openbare ruimte toch voldoende licht is in de straat. Je bent de verbinding tussen de asset Verlichting en alle partijen die in Amsterdam werken.

Tevens word je aangewezen als OIV-er en ben je samen met de IV’er conform NEN3140 verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering elektrische installaties binnen het areaal van onze eigen – en combinetwerken en de benodigde voedingspunten hiervoor. En deel jij je kennis over de installaties in de openbare verlichting aan je collega’s.

De Adviseur Assetmanagement Openbare Verlichting:
■ vertegenwoordigt de opdrachtgever, zowel intern als extern;
■ rapporteren aan de opdrachtgever over voortgang van de bezigheden, financieel en projectmatig;
■ Analyseert van data gegevens ten behoeve van uitzetten deelopdrachten it budget;
■ Draagt actief bij aan de invulling van professioneel opdrachtgeverschap aan klussen en beheersvraagstukken;
■ Geeft kleine opdrachten aan de aannemer zoals kleine wijzigingen aan de verlichting (klussen) tijdelijke verlichting wegnemen of verplaatsen;
■ Past de geldende beleidskaders toe;
■ Legt de gemaakte afspraken vast met de initiatiefnemer/ veroorzaker;
■ Draagt zorg dat de afspraken per klus gemakkelijk zijn terug te vinden;
■ Ziet er op toe dat alle afspraken worden nagekomen;
■ Geeft rechtstreeks ondersteuning aan de asset manager bij beheersvraagstukken;
■ Geeft opdrachten aan de aannemer voortkomend uit beheersvraagstukken;
■ Inzichtelijk brengen, houden en borgen van aansluit gegevens ten aanzien van eigen en combinetwerken;
■ Als OIV-er samen met de IV-er verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering elektrische installaties conform NEN 3140 ene NEN 1010;
■ Fungeert als vraagbaak over technische installaties voor de IV’er en je teamgenoten.

Wij vragen
■ Afgeronde HBO-opleiding elektrotechniek;
■ Je hebt aantoonbare (indicatief 5 jaar) ervaring in het adviseren en het tot stand brengen van advies diensten;
■ Aantoonbare ervaring als Installatie- of werkverantwoordelijke;
■ Je bezit aantoonbare ervaring van technische installaties waaronder o.a. voedingskasten, infra netwerk (DC en AC) en openbare verlichting;

■ Je ambieert het om als spin in het web een trekkersrol te vervullen in een klein team;
■ Je beheerst Word en Excel en je bent in staat onbekende automatiseringspakketten je snel eigen te maken;
■ Ervaring in een gemeentelijke beheerorganisatie is een pré.

Competenties
■ Omgevingsbewustzijn;
■ Ambitieus;
■ Relatiebeheer;
■ Initiatief;
■ Overtuigingskracht;
■ Klantgericht: luisteren en doorvragen, afspraak is afspraak en onderhouden klantrelaties;
■ Samenwerken: gezamenlijke doelen nastreven, gevraagd en ongevraagd advies geven;
■ Resultaatgericht: prioriteiten stellen, toetst tussentijds activiteiten op hun bijdrage aan het resultaat en stuurt waar nodig bij;
■ Communiceren: open vragen stellen, door vragen, helder en tactvol, houdt rekening met behoeften en belangen van de ander, blijft in gesprek ook in lastige situaties, politiek bestuurlijke sensitiviteit;
■ Nauwkeurigheid: werkt volgens geldende procedures, regels en afspraken, werkt zorgvuldig;
■ Plannen en organiseren: plant eigen werkzaamheden en stemt deze af met anderen, toetst voortgang;
■ Innovatief vermogen: verbindt verschillende soorten informatie tot ideeën, staat open voor anderen, heeft creatieve ideeën voor oplossingen;
■ Veiligheid: heeft veilig werken aan- en met elektrische installaties hoog in het vaandel staan waardoor risico’s voor publiek en werknemers tot een minimum worden beperkt;
■ Kostenbewust: overziet de kosten en eventuele besparingen intern en extern.

Wij bieden
■ Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal €2795,- en maximaal € 4225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van 36 uren per week.
■ De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Amsterdam heeft een bijzondere aantrekkingskracht op bewoners, bedrijven en bezoekers. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Elk jaar weer komen steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De groei van Amsterdam stelt de stad voor nieuwe vraagstukken, met betrekking tot bijvoorbeeld leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme. Dit is de context van het Cluster Ruimte en Economie en de 13 directie-onderdelen die samen deze cluster vormen. De doelstellingen van het Cluster Ruimte en Economie zijn:

■ Ruimte voor een leefbare, duurzame stad met een economisch sterk vestigingsklimaat en een veelzijdig woningaanbod.
■ Het creëren van ruimtelijk economische randvoorwaarden voor een sterke metropool, met en voor de bewoners, bedrijven en bezoekers.
■ Optimale bereikbaarheid van de stad en in de stad.
■ Optimaal gebruik en beheer van de infrastructuur en de openbare ruimte.

De directie Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 directies binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

OR werkt aan:
■ Integrale stedelijke programmering, budgettering en inkoopregie voor wat betreft ingrepen in de openbare ruimte.
■ Kennis en advies over mobiliteit en het verkeers- en vervoerssysteem.
■ In samenwerking met de stadsdelen zorg dragen voor de invoering van een gemeente breed assetmanagement (de optimale prestatie uit de gemeentelijke assets halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets).
■ Afstemming van ingrepen in de openbare ruimte binnen de gemeente en met externe partners om zodoende de hinder en overlast voor bewoners, bezoekers en ondernemers van Amsterdam zoveel mogelijk te beperken.
■ Het optimaal gebruik van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte (gebruiksmanagement).
■ Stedelijke kaderstelling en definiëren van kwaliteitsniveaus voor verkeer en vervoer en de openbare ruimte (bijvoorbeeld fiets-, taxi-, parkeer-, groen-, en straatreinigingsbeleid).
■ Het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet binnen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse tunnels, sluizen, bruggen, oevers en kades, de openbare verlichting en de verkeersregelinformatiesystemen.
■ De exploitatie van de stedelijke eigendommen die bijzonder beheer vragen (bijvoorbeeld de veren, tunnels, busstations, fietsenstallingen, fietsdepot).

OR doet dit samen met collega’s binnen en buiten de gemeente, waarbij het resultaat voor de stad centraal staat. We werken van buiten naar binnen, gebruikmakend van de inzichten van de Amsterdammers, het bedrijfsleven en de wetenschap én die van collega directies en stadsdelen.

De afdeling Assets richt zich op de realisering van de volgende doelstellingen:
■ Het assetmanagement voeren over de gemeentelijke assets (verhardingen, bruggen, kademuren, openbare verlichting etc.) d.w.z. de optimale prestatie uit de gemeentelijke assets halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets.
■ Het ontwikkelen en implementeren van assetmanagement als nieuwe besturingsfilosofie in de stad.
■ Het leveren van het programma van eisen en de benodigde data voor het informatiemanagement.

Het Team Licht is onderdeel van de afdeling Assets.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Gerke ten Have, Assetmanager Verlichting, bereikbaar via 06 3025 3725 en/of per mail: G.ten.have@amsterdam.nl

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 10 juni 2018 onder vermelding van Medior Adviseur Assetmanagement – 18050038.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.