Enquêtes naar openbare verlichting

394

De provincie Drenthe wil graag weten hoe weggebruikers de verkeersveiligheid bij duisternis op twee plaatsen ervaren. Het gaat om de rotonde Bunne (N386) en het fietspad tussen Zuidlaren en De Groeve. Gedeputeerde Henk Brink: “De provincie streeft naar een zo effectief mogelijke openbare verlichting. Daarom onderzoeken we momenteel twee proefopstellingen. We willen graag weten hoe onze inwoners die verlichting ervaren.”

Gebruikers van de rotonde Bunne en het fietspad tussen Zuidlaren en De Groeve worden uitgenodigd deel te nemen aan (een van) de enquêtes naar hun ervaring van de verkeersveiligheid op deze locaties. Op beide plekken zijn in 2011 twee proeven van start gegaan om alternatieve manieren van openbare verlichting te onderzoeken. In Bunne is LED-markering aangebracht in het wegdek van de rotonde in de N386. Daarnaast branden er vier lichtmasten. Langs het fietspad tussen Zuidlaren en De Groeve is een zogenaamde dynamische verlichtingsinstallatie aangebracht. Daarmee kunnen weggebruikers zelf het verlichtingsniveau aanpassen door op een knop aan het begin van het fietspad te drukken.

De enquêtes kunnen worden ingevuld tot en met 1 maart 2013 via