Energiebesparing door aanpassen schakeltijden openbare verlichting

670

De Friese gemeenten en de provincie Fryslân passen gezamenlijk de schakeltijden van de openbare verlichting aan. De Friese gemeenten en provincie Fryslân hebben het doel om ‘duurzaam’ om te gaan met het energiegebruik. Het collectief waarin veel Friese gemeenten en de provincie het beheer en onderhoud van de openbare verlichting hebben ondergebracht, de Stichting OV Fryslân, start samen met netbeheerder Liander een pilot door de verlichting bij alle 27 Friese gemeenten een half uur of een uur eerder uit te schakelen of eerder te laten dimmen.

Op 1 augustus 2012 is door Liander het tijdstip van de avondschakeling openbare verlichting aangepast. Dit houdt globaal in dat een deel van de lampen, de zg. avondbranders  in de gemeente in de avonds een half uur eerder (22.30 uur i.p.v. 23.00 uur) uit gaan of gedimd worden.

Energiebesparing
Hiermee wordt jaarlijks bijvoorbeeld binnen de gemeente Franekeradeel ca. 16.000 kWh  (is zo’n 3%) aan energie bespaard op een totaal verbruik binnen de openbare verlichting van ruim 520.000 kWh. Over een jaar worden de ervaringen geëvalueerd en besproken of het nog verder aangepast kan worden.

De wijziging is alleen van toepassing op lichtmasten die voorheen om 23.00 uur uit gingen of gedimd werden. De verlichting die de gehele nacht doorbrandt, blijft dit doen. Voor deze lichtmasten veranderen de schakeltijden dus niet!