Ekra van Orange Lighting verlicht ecologische Culemborgs wijk

1395
Ekra Orange Lighting

De wijk EVA-Lanxmeer is vanaf het jaar 2000 gebouwd in de vijfentwintigjaarszone voor het waterwingebied Culemborg  op initiatief van Stichting E.V.A. – Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies. De wijk kenmerkt zich door de bouwstijlen met veel energiebesparende maatregelen, ontoegankelijkheid voor auto’s en parkeren buiten de wijk en groengebieden waarvan het beheer grotendeels in handen van de bewoners is.

Omdat de openbare verlichting aan vernieuwing toe was, heeft de gemeente de bewoners gevraagd waaraan de verlichting diende te doen. Een veel gehoorde terugkoppeling was “we willen de armaturen ’s-nachts zo min mogelijk zien branden, i.v.m. ervaren lichthinder”.

Erik Stroomberg, infratechnisch adviseur, van de gemeente Culemborg heeft toen besloten een aantal armaturen op proef te laten plaatsen. Dat is in het voorjaar van 2018 gebeurd, zodat de bewoners geruime tijd de mogelijkheid hadden om aan de nieuwe armaturen te wennen. In het najaar heeft er een bewoners enquête plaats gevonden en is er gevraagd naar hun ervaringen. De bewoners hebben toen gekozen voor paaltop armatuur Ekra van Orange Lighting. De geplaatste uitvoering is  voorzien van een heldere lichtkap. De 4 LED lichtbronnen zijn op een afstand nagenoeg niet zichtbaar, waardoor de bewoners geen licht uitstralende oppervlakken ervaren. Dat vinden ze bijzonder prettig evenals de goede gezichtsherkenning.  Om het gewenste lichtniveau te bereiken is er slechts een lichtstroom van 850 lumen nodig bij een opgenomen vermogen van 8,5W. Dit levert een significante energiebesparing en reductie van CO2uitstoot op.  

Erik Stroomberg heeft nog een aantal technische aspecten van de armaturen beoordeeld en vindt de Ekra een verantwoorde keuze. Ook na einde levensduur zijn de aluminium onderdelen te recyclen of her te gebruiken, een thema dat  de bewoners van deze ecologische wijk bijzonder aanspreekt.

Binnenkort worden alle armaturen geplaatst en kunnen de bewoners genieten van hun fraaie nieuwe verlichting.