Eindhoven en Project PLUS

917

De EU streeft belangrijke doelstellingen na voor wat betreft de emissiereductie van CO2. De hoge CO2-uitstoot is voor een groot deel te wijten aan het hoge energieverbruik. De verlichting van openbare ruimtes zorgt voor 60% van het publieke energieverbruik in een doorsnee Europese stad. Een vermindering in de energieconsumptie, welke kan worden behaald door het toepassen van innovatieve technologieën of andere toepassingen voor openbare verlichting, zal een grote impact hebben op het totale energieverbruik en dus ook op de CO2-uitstoot.

PLUS zal hierin sterk investeren door te kapitaliseren op best practices van bestaande openbare verlichting in Europese steden. Het project richt zich op het helpen van steden bij het ontwikkelen van hun beleid en strategie t.a.v. openbare verlichting teneinde energie-efficiënte verlichtingsoplossingen toe te passen.

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld, waarbij Eindhoven eruit spring als Lichtstad, “City of Light” waar licht als het imago van de stad wordt gebruikt. PLUS stelt Eindhoven in staat om haar openbare verlichtingsstrategie verder te integreren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bijdrage van partners op verschillende aspecten van het beleid t.a.v. openbare verlichting, zoals b.v. administratieve aspecten, openbare aanbesteding, etc.

Ambitie & resultaat

Het doel van PLUS is bij te dragen aan het behalen van de EU doelstellingen voor wat betreft het terugdringen van de CO2-emissie en aan de doelstellingen van de steden die de Burgemeestercovenant hebben ondertekend. Dit probeert PLUS te doen door het versterken van de lokale en regionale openbare orde op het gebied van openbare verlichting door te kapitaliseren op bestaande best practices binnen het partnerschap.

De sub-doelstellingen zijn:

Het stimuleren van de ontwikkeling, het testen en het gebruik van duurzame verlichting door openbare ruimtes te gebruiken als test bed.
Het verkennen van oplossingen om het elektriciteitsverbruik in partnersteden te verminderen.
Bijdragen aan de ontwikkeling van verbeterde en geïntegreerde openbare verlichtingsstrategieën en uitvoeringsplannen voor elke partnerstad.
Het vergroten van het bewustzijn van beleidsmakers over de voordelen van een beleid gebaseerd op een duurzame, innovatieve, koolstofarme toepassing van openbare verlichting.
Door bestaande kennis af te stemmen en te versnellen zullen er verlichtingsstrategieën ontstaan van hoge kwaliteit die niet alleen te gebruiken zullen zijn door de partnersteden, maar door steden wereldwijd.

Elke partnerstad zal “Deep Dive” sessies organiseren in hun eigen stad, waarbij lokale experts zullen worden gevraagd om hun best practices te definiëren en te demonstreren hoe zaken het beste werken vanuit hun eigen perspectief. Successen en tekortkomingen zullen worden geïdentificeerd en zullen worden vergeleken met de ervaringen van andere partners. De verzameling van aanbevelingen die uit deze werkmethode zal resulteren, zal leiden tot verbeterde verlichtingsstrategieën en actieplannen voor de deelnemende steden en regio’s. PLUS heeft als doel een voorbeeld te vormen voor wat betreft de methodologie alsook voor de inhoud.

Klik hier voor meer informatie