Drukbezochte bijeenkomst over bestuurlijke besluitvorming openbare verlichting

776

‘Bestuurlijke besluitvorming en verdienmodellen’; dat was op 27 augustus in Den Bosch de centrale thematiek van de tweede Duurzame Verlichtingtafel van dit jaar. De grote opkomst – meer dan vijfenzeventig aanwezigen – bewees dat gemeenten behoefte hebben aan het uitwisselen van kennis en ervaring rond dit onderwerp. In presentaties deelden verschillende gemeenten de geheimen achter hun succes. Bovendien nam Rob Metz officieel afscheid als ambassadeur Openbare Verlichting. Martijn Vroom, wethouder in Noordwijk, nam het stokje van hem over.

De Duurzame Verlichtingstafels – er volgen er nog twee dit jaar – vormen een vervolg op de Taskforce Verlichting, die eind 2011 haar taken afrondde. “Vanuit die achtergrond werken we al meer dan vier jaar hard aan de uitwisseling van expertise waarbij succesvolle voorbeelden als inspiratie dienen voor anderen”, vertelt Dyana Loehr van Agentschap NL. “De ervaring leert dat het eenvoudiger kan dan men vaak denkt. Hoe precies, dat laten we zien tijdens deze bijeenkomsten waarop we partijen bij elkaar brengen: wethouders die wat willen, ambtenaren die weten hoe dat kan en marktpartijen die vakinhoudelijke kennis hebben.”

Slim schuiven
Afschrijving en financiering vormen vaak de grootste knelpunten voor gemeenten die willen investeren in duurzame openbare verlichting, maakt dagvoorzitter Martijn Vroom duidelijk. “Energiebesparende verlichting verdient zichzelf terug, maar dan wel op de lange termijn: te snel moeten afschrijven maakt de investering onmogelijk. Gemeenten moeten daarom op zoek naar een manier om de kostenbesparing die energie-efficiënte verlichting op termijn oplevert, nu vrij te maken om te kunnen investeren. Een soort van creatief boekhouden dus, schuiven met de juiste potjes.”

Verzamelde succesverhalen
Dát het mogelijk is, bewijzen onder meer de gemeenten Tilburg, Assen en Utrechtse Heuvelrug. Vertrekkend ambassadeur Rob Metz interviewde de drie gemeenten en Jente van Haeften verzamelde hun succesverhalen in een paper waarin zij een aantal aandachtspunten samenvat. Zoals ‘Ontschot de begroting’, zodat verschillende budgetten vrijkomen voor één project. Een andere tip: ‘Zowel de vakambtenaar, de ambtenaar van financiën en duurzaamheid zijn van belang; een goede samenwerking tussen hen is een belangrijke voorwaarde voor succes’. Of: ‘Vraag niet om een specifiek product, maar om de meest duurzame oplossing’. Het hele paper is te downloaden via deze pagina. Hier zijn ook de presentaties te vinden die tijdens de Duurzame Verlichtingstafel werden gegeven.

Meer informatie
De Duurzame Verlichtingstafels zijn onderdeel van de Lokale KlimaatAgenda die een landelijk initiatief is voor gemeenten die hun CO2-uitstoot willen verlagen. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 11 oktober in Zwolle en heeft als thema ‘Beleving van openbare verlichting en bewonersparticipatie’. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar openbareverlichting@agentschapnl.nl. Vermeld in de mail uw naam, functie, organisatie, e-mailadres. Geef daarbij aan dat het gaat om de bijeenkomst op 11 oktober.

Bron: AgentschapNL