De toepassing van artikel 16C van de Energiewet op Openbare Verlichting

3677

De laatste jaren is het een en ander veranderd in de wereld van openbare verlichting als het gaat om het aansluiten van de lichtmasten op het net van de netbeheerder. Een vorm die steeds vaker wordt toegepast is de 16C variant. In dit artikel vertellen Jean Marc Pisters van Buro 33 en Ron Schimmel van de gemeente Leusden meer over de toepassing van artikel 16C in de openbare verlichting.

De drie grote netbeheerders zetten de verandering in

In de openbare verlichting is het hybride contract op dit moment de meeste toegepaste vorm. In dit contract staat dat de aannemer die de lichtmast plaatst, deze ook mag aansluiten. De voorwaarde is dat de aannemer wél geaccrediteerd is door de netbeheerder. Naast het hybride contract is er ook een mogelijkheid om een 16C contract met de netbeheerder af te sluiten.

De drie grootste netbeheerders van Nederland wilden de regie weer in eigen hand hebben. Daarom zijn ze van het principe afgestapt dat voor iedere netbeheerder één (exclusieve) partij is die de aansluiting mag verzorgen. Bij Liander was tot vorig jaar het voormalige Ziut BV de enige partij die de aansluitingen mocht verzorgen. Bij Stedin was dit Citytec. Enexis heeft al een paar jaar eerder ingezet op een portaal, waarbij diverse aannemers gekozen konden worden voor de werkzaamheden.

Wat is artikel 16C?

In de energiewet is artikel 16C opgenomen. Wat betekent dit artikel in de praktijk? Jean Marc: “Artikel 16C geeft de mogelijkheid om als overheid de aansluitingen van de openbare verlichting zélf te regelen. De gemeente gaat dan een contract aan met de netbeheerder. In dit contract wordt een aantal verantwoordelijkheden overgedragen van de netbeheerder naar de gemeente. De gemeente sluit zélf een contract af met een aannemer die de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uitvoert. Deze aannemer moet op haar beurt weer aan de eisen van de netbeheerder voldoen.”

Hoe is 16C in te regelen?

Jean Marc: “De overeenkomst met de netbeheerder bevat dus wél een aantal eisen vanuit de netbeheerder. De gemeente moet een voldoende gekwalificeerde opdrachtgever zijn. Dat houdt in dat men een eenduidige opdracht kan verschaffen die nooit tot onduidelijkheden kan leiden. Een onderliggend bestek biedt daarin een uitkomst. Ook de afrekening en oplevering van revisies moeten goed en eenduidig geregeld zijn.

Ook dient de gemeente zijn IV-schap (Installatie verantwoordelijkheid) geregeld te hebben. Dit moet aangetoond kunnen worden aan de netbeheerder. Er zal dus een beleidsnotitie vastgesteld moeten zijn door de raad hoe men omgaat met de elektrische installaties in de gemeente. Er zal ook een aanwijzingsbeleid moeten zijn, die vaak in die notitie geregeld wordt.

Het toezicht op het werk wat door de aannemer uitgevoerd wordt, moet ook ingeregeld zijn. Dit kan alleen worden gedaan door iemand met de juiste diploma’s en die de cursus ‘toezicht onder 16C’ bij de netbeheerder heeft doorlopen.”

Wat levert 16C op, in de dagelijkse praktijk

Ron Schimmel (beheerder openbare verlichting gemeente Leusden) is enthousiast over het 16C contract dat de gemeente Leusden 2 jaar geleden heeft afgesloten met de netbeheerder Stedin. “Een groot voordeel van het 16c contract is de doorlooptijd van de administratieve handelingen. Waar dit nu over het algemeen 8 weken is, wordt dit met een 16C contract verkort naar maximaal 2 weken, maar in veel gevallen sneller. Bij bijvoorbeeld een reconstructie kan ik nu véél sneller inspelen op de dagelijkse (hectische) gang van zaken.

Een ander bijkomend voordeel is dat de kosten behoorlijk zijn verlaagd. In de basis betalen wij nu alleen een vergoeding aan de netbeheerder voor de net-toegangsdienst. De aannemer betalen wij voor de werkelijk gemaakte kosten.

Wat veranderd is? Als gemeente zijn wij nu wél zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aansluitingen. Dit lijkt een ‘zware’ verantwoording,  maar dit valt in de praktijk mee. Wij houden nu zelf toezicht op de werkzaamheden van de aannemer. Dit deden wij natuurlijk al voor het bovengrondse gedeelte. Nu kijken we ook mee met het ondergrondse. Dit kan worden gezien als een nadeel maar zo zien wij het zeker niet.”

Heeft u ook interesse in een 16C contract? Neem dan contact op met Jean Marc Pisters van Buro 33. Hij begeleidt gemeenten die een 16C contract willen afsluiten met de netbeheeder.