Almelo wil versneld overschakelen op openbare LED-verlichting

516

Almelo doet een haalbaarheidsonderzoek om na te gaan welke milieu- en financiële voordelen het biedt als de gemeente versneld overschakelt op openbare LED-verlichting. De kosten voor het onderzoek worden betaald uit een Europese subsidie. In april verwacht het college de uitkomsten van het onderzoek en de totale investeringen te kunnen presenteren. 

Het Almelose college heeft een forse duurzaamheidsambitie. Op dit moment gaan de technologische ontwikkelingen rond LED steeds sneller waardoor LED ook in prijs interessanter wordt. Door alle lampen in de openbare ruimte te vervangen door LED denkt de gemeente een aanzienlijke verduurzamingswinst te kunnen realiseren. Uit een voorlopige verkenning is gebleken dat de omzetting naar LED technisch en economisch haalbaar is voor ruim 10.000 van de bestaande 15.000 lichtarmaturen.

Elektriciteitsverbruik
De gemeente Almelo (als organisatie) kent op dit moment een gemiddeld elektriciteitsverbruik van ruim 5,8 miljoen kilowattuur. Openbare verlichting verbruikt 3,25 miljoen kilowattuur (= 56% van totaal verbruik). Met LED denkt de gemeente meer dan vijftig procent te kunnen besparen op dit elektriciteitsverbruik. Naast een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsopgave heeft LED als voordeel dat het de sociale veiligheid verbetert. De witte, op afstand te controleren en te regelen, energiezuinige ledverlichting geeft namelijk een betere kleurherkenning op straat.

Europese subsidie
Almelo heeft de provincie Overijssel gevraagd het haalbaarheidsonderzoek ‘verduurzaming openbare verlichting’ toe te voegen aan het ELENA-programma. ELENA staat voor European Local Energy Assistance. Hiermee wil de Europese Commissie lokale overheden helpen bij het versneld realiseren van verduurzamingsinitiatieven door onderzoeken te subsidiëren.

Bron: almelo.nl