Agenda

In overleg met Licht en Donker Advies en het NSVV werkt OpenbareVerlichting.nl met de agenda op agendaopenbareverlichting.nl. Dit is dé agenda van Nederland waarin alle bijeenkomsten met het onderwerp openbare verlichting worden getoond.