Agenda

In overleg met Licht en Donker Advies en het NSVV werkt OpenbareVerlichting.nl nauw samen met agenda openbare verlichting. Dit is de agenda van Nederland met o.a. congressen, bijeenkomsten, workshops, aanbevelingen en normen in het kader van openbare verlichting.